مراحل همکاری با ما :

  • فرم قرار داده شده در این صفحه رو به دقت تکمیل کن
  • رزومه ات رو آپلود کن
  • اطلاعات شما بررسی و تایید خواهد شد
  • تبریک ! از این پس پروژه ها برای شما ارسال میشود
  • شما باید پروژه ها را بررسی کنید و زمان و قیمت پیشنهادی خود برای انجام آن را اعلام کنید

دریافت اطلاعات ذیل به منظور تسریع در بررسی اطلاعات شما و شروع همکاری و ارسال پروژه های متناسب با رشته شما می باشد. حفاظت از اطلاعات شخصی شما اولویت اصلی ما است و اطلاعات شخصی شما را در اختیار هیچ فرد و نهادی قرار نخواهد گرفت .

بازگشت به بالا